Tarih

Tarih ana başlığı hakkında bulabileceğiniz herşey…

Bursa Nutku

Türk genci, devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi ve bekçisidir. Bunların gereğine, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır. Yönetim biçimini ve devrimleri benimsemiştir. Bunları güçsüz düşürecek en küçük ya da en büyük bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu, ‘Bu ülkenin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adalet örgütü vardır.’ demeyecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla; nesi varsa onunla kendi yapıtını koruyacaktır.

Polis gelecek, asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, ‘Polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir.’ diye düşünecek, ama hiç bir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek, ‘Demek adliyeyi ıslah etmek, rejime göre düzenlemek lazım.’ diyecek.

Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte bana, başbakana ve meclise telgraflar yağdırıp, haklı ve suçsuz olduğu için salıverilmesine çalışılmasını, kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, ‘Ben inanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Araya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem, bu haksızlığı ortaya koyan neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir.’

İşte benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği!”
5 Şubat 1933 Bursa
Mustafa Kemal ATATÜRK

***
1975 yılında; ilk kez yazılı metin olarak, Cafer Tanrıverdi tarafından halka dağıtılmasından sonra, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan kovuşturmada, dönemin Türk Tarih Kurumu Başkanı Enver Ziya Karal ve Öğretim Üyesi Sami N. Özerdim’in katkılarıyla Atatürk’e ait olduğu mahkemece karara bağlanan nutkun mahkemedeki orijinal metni aşağıdaki gibidir.Sonradan bulunan, mahkeme dosyasına da konulan, 1935 yılı yayını bir dergide vardır. Bursa’da Türkçe Ezan okunmasına halkın karşı çıkması üzerine Bursa’ya giden Atatürk tarafından söylenen bu konuşmadan bir bölüm de, Celal Bayar tarafından meclis kürsüsünden okunmuştur. Daha sonra Türk Tarih Kurumu Yönetim Kurulu’nun 24 Ekim 1966 tarihli toplantısında Bornova Asliye Hukuk Hakimliğinin 27/9/1966 tarih ve 1966/338 sayılı yazısı ve bu yazıya ekli Atatürk’ün Bursa Nutku ile ilgili sözlerin üzerine gerekli incelemeler yapılır. Bu incelemeler sonunda bu sözlerin Atatürk’ün 1933 Şubatı’nda Bursa’da yaptığı konuşmadan mealen alınmak suretiyle çeşitli tarihlerde basılmış olduğu kanaatine oybirliği ile varılır. Bu mahkeme kararından sonra, nutkun tamamı, serbestçe okunur, söylenir ve dağıtılır hale gelmiştir.

***

1,096 toplam görüntüleme, bugün görüntülenmedi

Yayınlandı: 7 Mayıs 2014 | Yorumlar: 0

Sümer Atasözleri

Sümer Atasözleri

***

Bekçisi köpek olmayan kentte
Tilki bekçilik yapar.


***

Gümüşü çok olan, mutlu olabilir
Tahılı çok olan, rahat olabilir
Hiçbir şeyi olmayan ancak, rahat uyuyabilir.
Sümer elinde yoksullar en sessiz insanlardır.

***

Yazmak hatipliğin annesi
sanatın babasıdır.

***

Annenin sözünü dinle,
Tanrı sözü gibi.

***

Evlenmek insan için bir lezzettir,
Ancak, akıl için bir zarardır.

***

Hükümdar gibi büyüyen, kul gibi yaşar
Kul gibi büyüyen, hükümdar gibi yaşar.

***

Düşmanından ihtiyatlı gez
Tıpkı bir eski ocaktan(sönmüş ateş yerinden) ihtiyatlı
Geçişin gibi.

***

İyi söz herkesin dostudur.

***

Kadın insanın geleceğidir.
Oğul insanın kurtarıcısıdır.
Kız isnanın mutluluğudur,
Gelin insanın mutsuzluğudur.

Kaynak:  5000 Yıllık Sümer -Türkmen Bağları – Begmyrat Gerey s. 112

2,708 toplam görüntüleme, bugün görüntülenmedi

Yayınlandı: 5 Mart 2011 | Yorumlar: 0