Mehtap Kaya

Türkiye’de Sosyalizm

TÜRKİYE’DE SOSYALİZM

Arş. Gör. Mehtap (Şimşek) KAYA

 GİRİŞ:

 Sosyalizmin Tanımlanması

Sosyalizmin kesin ve farklı ülkelerdeki uygulamaları içinde alacak bir tanımını yapmak zordur. Öğreti yönünden de sosyalizm ile komünizm uzun süre birbirinden ayırt edilememiştir. Her ülkenin şartlarına göre sosyalizm farklı şekillere bürünmüştür. Sosyalizm genel şekilde şöyle tarif edilebilir:

Oxford sözlüğüne göre sosyalizm, üretim araçları, sermaye, arazi, emlak vs.nin mülkiyet ve denetiminin bütün topluma ait ve bunların yönetim ve bölüşümünün herkesin yararına olmasını savunan sosyalist örgütlenme kuramı ya da politikasıdır. (daha&helliip;)

10,134 toplam görüntüleme, bugün görüntülenmedi

Yayınlandı: 29 Mayıs 2009 | Yorumlar: 0

Türk Basınında Vietnam Savaşı: Ulus Gazetesi Örneği

Türk Basınında Vietnam Savaşı: Ulus Gazetesi Örneği

           Arş. Gör. Mehtap (Şimşek) KAYA*

 

ÖZET

                 ABD ile Kuzey Vietnam arasında 1965 yılında başlayıp, 1973 yılında sona eren “Vietnam Savaşı”, tüm dünya basınında olduğu gibi Türk basınında da yankı bulmuştur. Biz bu makalemizde Ulus Gazetesi örneğini ele alarak, Vietnam Savaşı’nın Türk basınına yansımasını Ulus Gazetesi çerçevesinde incelemeye çalıştık. Bu bağlamda savaşın başından sonuna kadar meydana gelen gelişmeleri gazetenin nasıl ele aldığını değerlendirmeye çalıştık.

 Anahtar Kelimeler: Vietnam, ABD, Basın, Ulus Gazetesi (daha&helliip;)

7,390 toplam görüntüleme, bugün görüntülenmedi

Yayınlandı: 20 Mayıs 2009 | Yorumlar: 0